Vizyonumuz

Çanta Yayınları olarak vizyonumuz; bilgi çağının gerektirdiği birikim, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımı sağlanarak, yurdumuz ve dünyamızın aydın kadrolarına evrensel ölçülerde kaliteli bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası alanda temel eğitim kurumlarına örnek ve önder olan, geleceğin zeki fertlerinin yetişmesine katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Bu yüzden Çanta Yayınları, merkezinde insan olan eğitim modelini birinci sıraya koymuştur. Fiziksel olanaklarla yakalanan kaliteyi, bireysel ilgi ile öğrenci üzerinde pekiştirmeyi ilke edinmiştir.

Test

Form Gönderimi

Tamam